TARIEVEN

alleenstaand
standaard bewind
schuldenbewind

echtpaar/samenwonend
standaard bewind
schuldenbewind 1 persoon
schuldenbewind 2 personen

overige werkzaamheden
eindrekening en verantwoording*
PGB-beheer*
Regelen verhuizing en ontruiming
Extra werkzaamheden (per uur)*

maandtarief
€ 111,29
€ 144,02

maandtarief
€ 133,55
€ 153,19
€ 172,83

tarief
€ 235,75
€ 589,15
€ 392,77
€ 78,56

intaketarief
€ 628,47

intaketarief
€ 754,19

Wij hanteren tarieven die zijn vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren). Voor het uitvoeren van beschermingsbewind gelden onderstaande tarieven voor 2016 (inclusief 21% BTW).

*Wanneer bewind wordt uitgesproken over de goederen van echtpaar / economische eenheid, wordt het tarief van een persoon gerekend met een opslag van 20 %.

Indien u een minimuminkomen heeft, vergoedt uw gemeente mogelijk deze kosten middels bijzondere bijstand. Als u hier recht op heeft, vraagt ARC Bewindvoering deze bijzondere bijstand voor u aan.