TARIEVEN

alleenstaand
standaard bewind
schuldenbewind

echtpaar/samenwonend
standaard bewind
schuldenbewind 1 persoon
schuldenbewind 2 personen

overige werkzaamheden
eindrekening en verantwoording*
PGB-beheer*
Regelen verhuizing en ontruiming
Extra werkzaamheden (per uur)*

maandtarief
€ 125,53
€ 162,44

maandtarief
€ 150,54
€ 172,72
€ 194,81

tarief
€ 266,20
€ 664,29
€ 442,86
€ 88,61

intaketarief
€ 709,06

intaketarief
€ 850,63

Wij hanteren tarieven die zijn vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren). Voor het uitvoeren van beschermingsbewind gelden onderstaande tarieven voor 2023 (inclusief 21% BTW).

*Wanneer bewind wordt uitgesproken over de goederen van echtpaar / economische eenheid, wordt het tarief van een persoon gerekend met een opslag van 20 %.

Indien u een minimuminkomen heeft, vergoedt uw gemeente mogelijk deze kosten middels bijzondere bijstand. Als u hier recht op heeft, vraagt ARC Bewindvoering deze bijzondere bijstand voor u aan.