TARIEVEN

alleenstaand
standaard bewind
schuldenbewind

echtpaar/samenwonend
standaard bewind
schuldenbewind 1 persoon
schuldenbewind 2 personen

overige werkzaamheden
eindrekening en verantwoording*
PGB-beheer*
Regelen verhuizing en ontruiming
Extra werkzaamheden (per uur)*

maandtarief
€ 119,69
€ 154,88

maandtarief
€ 143,59
€ 164,66
€ 185,74

tarief
€ 254,10
€ 632,83
€ 422,29
€ 84,46

intaketarief
€ 676,39

intaketarief
€ 810,70

Wij hanteren tarieven die zijn vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren). Voor het uitvoeren van beschermingsbewind gelden onderstaande tarieven voor 2021 (inclusief 21% BTW).

*Wanneer bewind wordt uitgesproken over de goederen van echtpaar / economische eenheid, wordt het tarief van een persoon gerekend met een opslag van 20 %.

Indien u een minimuminkomen heeft, vergoedt uw gemeente mogelijk deze kosten middels bijzondere bijstand. Als u hier recht op heeft, vraagt ARC Bewindvoering deze bijzondere bijstand voor u aan.