WERKWIJZE

ARC Bewindvoering komt bij u thuis om uitleg te geven over bewindvoering en de aanvraag hiervan. Tevens maken we dan gebruik van de situatie om kennis met u te maken. Van te voren ontvangt u alle benodigde papieren die u zo volledig mogelijk invult waarna de aanvraag tot beschermingsbewind wordt ondertekend en ingediend bij de rechtbank. Bij de aanvraag bewindvoering bent u griffierechten verschuldigd aan de rechtbank. Van de rechtbank ontvangt u na enkele weken tot maanden een uitnodiging voor de zitting. Tijdens de zitting maakt de kantonrechter bekend of het verzoek tot beschermingsbewind wordt toegewezen. Het bewind begint op de eerste dag nadat de beschikking door de rechtbank is verzonden.

Op uw naam wordt een nieuwe bankrekening geopend, de beheerrekening. Op de beheerrekening komt het inkomen van u binnen, waarmee de betalingen worden gedaan. Wij schrijven alle instanties aan en melden dat wij vanaf dat moment uw financiële zaken regelen. Zodra uw inkomen op de beheerrekening binnenkomt kunnen wij dit gebruiken om betalingen voor u te verrichten. Naast deze beheerrekening zal er ook een leefgeldrekening worden geopend waarop wekelijks het leefgeld gestort zal worden.

Elke maand krijgt u een overzicht van de banktransacties. Indien u thuis een computer met internet heeft kunt u zelf meekijken in het online systeem waar wij gebruik van maken.

De volgende werkzaamheden kunt u van ons verwachten;

 • Aanvraag bewind
 • Verzorgen van uw financiële administratie
 • Opstellen budgetplan
 • Declareren ziektekosten
 • Aanvragen toeslagen belastingdienst
 • Aanvragen bijzondere bijstand
 • Aanvragen kwijtschelding voor de lokale belastingen
 • Verzorgen van belastingaangifte
 • Treffen van betalingsregelingen
 • Verhuizing en ontruiming van de woning coördineren
 • Aanvraag schuldregeling